Färdiga eller pågpendeprojekt som håller på att slutföras

Hobbyhäststall i pyttis, stallet har tagits i bruk och väntar på få sista åtgärder så den kan slutgranskas i höst 2022.