Färdiga eller pågående projekt 

Konsultprojekt

Bilder och beskrivningar av olika projekt

Den här bastun ersätter den gamla slitna bastun vars grund hade delvis blivit skadad av isen och högvatten. Den gamla bastun brändes av brandkåren som övningsobjekt i mars 2023. Den har bastun har man kunnat bygga ovanligt nära vattnet. Bastun är byggd på pelargrund. Bastun är utrustad med bärvatten och bastubrunn samt el och luftvärmepump. I...

Hobbyhäststall i Pyttis. Stallets nedre del är byggd av betongelement. Stallets spiltors mellanväggar är murade av tegel som är armerade och svetsade fast i stålpelarna, samt fästa vid golvet och betongelementen. Stallet har ett slitstarkt golv av betongsten som kan bytas ut när den blir för sliten, så behöver man inte gjuta om golvet på nytt....

Andra konsultprojekt

Huvudplanerare (P), ARK-planerare (A), Konstruktionsplanerare (R), Ansvarig arbetsledare (V), Lovsökning (L).

- Egnahemshus i Norra sarvlax, Lovisa, huset ändras till parhus - färdig 2009 (A).
- Gårdsbastu i Lovisa, Valkom, nybygge - färdig sommaren 2023. (P,V)
- Rökbastu i Pyttis, Maijansaari, ändringsarbeten till vanlig bastu - färdig sommaren 2023. (V)
- Engahemshus i Borgå, ändringsarbete angående bilstall - färdig hösten 2023. (P,A,R,V,L)
- Pressubyggnad i Lammi, nybygge - färdig hösten 2023. (P,A,R,V,L)
- Kontios bastustuga, Hirvikoski, Pyttis - nästan klar (P,V).
- Kontios bastustuga, Kiiminki, Uleåborg - färdig i januari 2024 (P,R,V).
- Terva, gårdsbastu, Pihkoo, Kotka - nästan klar (P,V).
-
Strandbastu av långtvirke, Pyttis, Fårö - Bygglovsansökan godkänd (P,A,R,V,L).

Uppdaterad 3.2.2024

Byggnadsprojekt

Bilder på terassbygge och timmerbastu samt plåtbeklädnad på skorsten på en fritidsbostad.