Fattas det ansvarig arbetsledare eller huvudplanerare?

Byggbranschens konsulttjänster Östra-Nyland och Kymmenedalen

Ansvarig arbetsledare - Huvudplanerare - Byggnadsplanerare - Konstruktionsplanerare - Konsultjänster
Inom, Pyttis, Kotka, Lovisa, Fredrikshamn, Borgå, Lappträsk, Kouvola och på andra orter!


Ansvarig arbetsledare

Övervakning av byggnadsarbetet

 • Lagstadgad övervakning av byggnadsarbetet samt skötsel av uppdrag.
 • Övervakning genom hela byggnadsprojektet. OBS! Också små projekt!
 • T.ex, egnahemshus, bilstall, stugor, renoveringar och annat.
 • Besök till byggplatsen för övervaknings samt syner med byggnadstillsynen.
 • Egentlig daglig byggnadsarbetsledning ingår inte.

Huvudplanerare

Huvudplanering, lovritningar, byggnadsplanering

 • Huvudplanerarens ansvar. (T.ex om du har huspaket).
 • bygglovs huvudritningar.
 • T.ex, egnahemshus, bilstall, stugår, ekonomibyggnader, häststall, renoveringar och annat.
 • Ansökning av bygglov.
 • Tolkning av general och detaljplaner.
 • Uppdatering av ritningar samt ändringsbilder vid byggskede "RAM".

Konstruktionsplanering

Konstruktionsritningar

 • Konstruktionsritningar.
 • Bottenritningar.
 • Dräneringsritningar.
 • Grundritningar.
 • Andra ritningar.

Konsulttjänster

Reparationer, saneringar samt konditionsgranskningar

 • Besök hos kunden på byggplatsen.
 • Rådgivning till kunden och hjälp med att göra planer.
 • Möjliga konditionsgranskningar och rapportering.
 • Hjälp med att hitta entreprenörer.
 • Hjälp med att hitta andra planerare (Avlopp, energicertifikat, energiutredning, osv.)