Villaglass 15, Kontio - Pyttis

07.01.2024

Den här bastun ersätter den gamla slitna bastun vars grund hade delvis blivit skadad av isen och högvatten. Den gamla bastun brändes av brandkåren som övningsobjekt i mars 2023. Den har bastun har man kunnat bygga ovanligt nära vattnet. Bastun är byggd på pelargrund. Bastun är utrustad med bärvatten och bastubrunn samt el och luftvärmepump. I golvet i själva basturummet har man använt finnfoam tulppaskivor.

Jord- och grävarbeten sköttes av den lokala Rufus Ögård, grundbyggnaden sköttes av Perustava Oy. Bastun uppsattes av Kontio och resten av byggarbeten sköttes av Smith Oy eller beställaren.

Bastun blev klar i december 2023.

Spircon Oy uppgifter: Huvudplanerare, konstruktionsplanerare (grunden), ansvarig arbetsledare, sökande av bygglov.